Giá YGG hôm nay

Trung bình (24h)
23,451 VND
Thấp nhất (24h)
22,848 VND
Cao nhất (24h)
24,058 VND
Khối lượng 24h
12,972,156.56 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,160,708.23 USD
Vốn hóa thị trường
332,142,234.7 USD

Yield Guild Games YGG/VND

23,562 VND
-0.4% 24 giờ qua
Biểu đồ giá YGG
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:07 (UTC)
Tín hiệu