Giá YGG hôm nay

Trung bình (24h)
24,807 VND
Thấp nhất (24h)
23,836 VND
Cao nhất (24h)
25,784 VND
Khối lượng 24h
22,051,104.1 USD
KL Trung bình 10 ngày
33,245,593.31 USD
Vốn hóa thị trường
343,627,937.09 USD

Yield Guild Games YGG/VND

24,826 VND
-0.97% 24 giờ qua
Biểu đồ giá YGG
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:09 (UTC)
Tín hiệu