Giá ZK hôm nay

Trung bình (24h)
46,243 VND
Thấp nhất (24h)
44,080 VND
Cao nhất (24h)
48,822 VND
Khối lượng 24h
3,739,212.3 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,885,591.91 USD
Vốn hóa thị trường
102,509,846.05 USD

Polyhedra Network ZK/VND

44,699 VND
-6.62% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ZK
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:28 (UTC)
Tín hiệu