Giá ZK hôm nay

Trung bình (24h)
37,141 VND
Thấp nhất (24h)
35,844 VND
Cao nhất (24h)
38,840 VND
Khối lượng 24h
4,628,971.29 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,369,305.48 USD
Vốn hóa thị trường
85,156,205.51 USD

Polyhedra Network ZK/VND

36,807 VND
+0.05% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ZK
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 10:37 (UTC +7)
Tín hiệu