Giá ARDR hôm nay

Trung bình (24h)
2,682 VND
Thấp nhất (24h)
2,649 VND
Cao nhất (24h)
2,734 VND
Khối lượng 24h
1,106,164.51 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,142,404.58 USD
Vốn hóa thị trường
103,326,519.96 USD

Ardor ARDR/VND

2,658 VND
-1.26% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ARDR
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:59 (UTC)
Tín hiệu