Giá ARPA hôm nay

Trung bình (24h)
1,912 VND
Thấp nhất (24h)
1,852 VND
Cao nhất (24h)
1,946 VND
Khối lượng 24h
3,224,189.26 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,522,780.4 USD
Vốn hóa thị trường
91,065,353.53 USD

ARPA Chain ARPA/VND

1,899 VND
+2.43% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ARPA
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:28 (UTC +7)
Tín hiệu