Giá AURA hôm nay

Trung bình (24h)
756 VND
Thấp nhất (24h)
756 VND
Cao nhất (24h)
756 VND
Khối lượng 24h
1,028.32 USD
KL Trung bình 10 ngày
587.74 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

Aura Network AURA/VND

Biểu đồ giá AURA
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:45 (UTC +7)
Tín hiệu