Giá BIVE hôm nay

Trung bình (24h)
29 VND
Thấp nhất (24h)
29 VND
Cao nhất (24h)
29 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
19 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

Bizverse BIVE/VND

29 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá BIVE
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:02 (UTC)
Tín hiệu