Giá BNX hôm nay

Trung bình (24h)
1.41 USD
Thấp nhất (24h)
1.36 USD
Cao nhất (24h)
1.52 USD
Khối lượng 24h
19,047,198.56 USD
KL Trung bình 10 ngày
17,413,020.8 USD
Vốn hóa thị trường
500,997,521.34 USD

BinaryX BNX/USD

1.37 USD
-4.89% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BNX
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 10:17 (UTC +7)
Tín hiệu