Giá C98 hôm nay

Trung bình (24h)
6,634 VND
Thấp nhất (24h)
6,293 VND
Cao nhất (24h)
6,852 VND
Khối lượng 24h
4,101,558.04 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,590,592.2 USD
Vốn hóa thị trường
198,507,575.22 USD

Coin98 C98/VND

6,813 VND
+6.64% 24 giờ qua
Biểu đồ giá C98
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:55 (UTC +7)
Tín hiệu