Giá CEEK hôm nay

Trung bình (24h)
1,357 VND
Thấp nhất (24h)
1,335 VND
Cao nhất (24h)
1,393 VND
Khối lượng 24h
7.63 USD
KL Trung bình 10 ngày
7.16 USD
Vốn hóa thị trường
42,547,780.9 USD

CEEK VR CEEK/VND

1,363 VND
+2.1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CEEK
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:26 (UTC)
Tín hiệu