Giá CHESS hôm nay

Trung bình (24h)
4,994 VND
Thấp nhất (24h)
4,784 VND
Cao nhất (24h)
5,154 VND
Khối lượng 24h
2,334,774.1 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,253,372.82 USD
Vốn hóa thị trường
31,420,761.99 USD

Tranchess CHESS/VND

5,121 VND
+6.51% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CHESS
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:31 (UTC +7)
Tín hiệu