Giá CHI hôm nay

Trung bình (24h)
7,428,514 VND
Thấp nhất (24h)
7,403,696 VND
Cao nhất (24h)
7,450,107 VND
Khối lượng 24h
273.07 USD
KL Trung bình 10 ngày
885.23 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

CHI CHI/VND

7,416,727 VND
-0.25% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CHI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:48 (UTC)
Tín hiệu