Giá DASH hôm nay

Trung bình (24h)
800,744 VND
Thấp nhất (24h)
792,198 VND
Cao nhất (24h)
808,495 VND
Khối lượng 24h
1,724,430.15 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,668,663.57 USD
Vốn hóa thị trường
366,043,939.2 USD

Dash DASH/VND

800,036 VND
+0.06% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DASH
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 10:14 (UTC +7)
Tín hiệu