Giá DF hôm nay

Trung bình (24h)
1,134 VND
Thấp nhất (24h)
1,101 VND
Cao nhất (24h)
1,147 VND
Khối lượng 24h
823,630.48 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,118,285.05 USD
Vốn hóa thị trường
19,024,853.75 USD

dForce DF/VND

1,140 VND
+3.45% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DF
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:16 (UTC)
Tín hiệu