Giá ETH hôm nay

Trung bình (24h)
80,339,173 VND
Thấp nhất (24h)
79,657,907 VND
Cao nhất (24h)
81,061,272 VND
Khối lượng 24h
529,215,535.05 USD
KL Trung bình 10 ngày
725,357,425.21 USD
Vốn hóa thị trường
375.07 tỷ USD

Ethereum ETH/VND

80,457,161 VND
+0.63% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ETH
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:57 (UTC)
Tín hiệu