Giá FARM hôm nay

Trung bình (24h)
1,771,804 VND
Thấp nhất (24h)
1,709,132 VND
Cao nhất (24h)
1,830,529 VND
Khối lượng 24h
5,067,597.85 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,259,953.11 USD
Vốn hóa thị trường
46,922,496.89 USD

Harvest Finance FARM/VND

1,767,549 VND
+3.36% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FARM
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:27 (UTC)
Tín hiệu