Giá FOXY hôm nay

Trung bình (24h)
368 VND
Thấp nhất (24h)
351 VND
Cao nhất (24h)
380 VND
Khối lượng 24h
1,316,010.48 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,344,171.34 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

Foxy FOXY/VND

376 VND
+6.52% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FOXY
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:48 (UTC +7)
Tín hiệu