Giá HARD hôm nay

Trung bình (24h)
4,889 VND
Thấp nhất (24h)
4,826 VND
Cao nhất (24h)
4,983 VND
Khối lượng 24h
1,480,849.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,087,652.58 USD
Vốn hóa thị trường
25,273,252.47 USD

HARD Protocol HARD/VND

4,848 VND
-1.84% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HARD
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:33 (UTC)
Tín hiệu