Giá HTD hôm nay

Trung bình (24h)
354 VND
Thấp nhất (24h)
336 VND
Cao nhất (24h)
362 VND
Khối lượng 24h
1,686.21 USD
KL Trung bình 10 ngày
571.91 USD
Vốn hóa thị trường
3,136,253.47 USD

Heroes TD HTD/VND

361 VND
+3.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HTD
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:47 (UTC)
Tín hiệu