Giá ILV hôm nay

Trung bình (24h)
2,189,381 VND
Thấp nhất (24h)
2,158,320 VND
Cao nhất (24h)
2,205,925 VND
Khối lượng 24h
1,189,846.1 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,483,304.59 USD
Vốn hóa thị trường
366,757,610.16 USD

Illuvium ILV/VND

2,188,886 VND
+0.03% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ILV
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:14 (UTC)
Tín hiệu