Giá KAI hôm nay

Trung bình (24h)
125 VND
Thấp nhất (24h)
117 VND
Cao nhất (24h)
135 VND
Khối lượng 24h
13.2 USD
KL Trung bình 10 ngày
3.36 USD
Vốn hóa thị trường
21,497,421.41 USD

KardiaChain KAI/VND

119 VND
-1.65% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KAI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 05:56 (UTC)
Tín hiệu