Giá KMD hôm nay

Trung bình (24h)
0.417 USD
Thấp nhất (24h)
0.4084 USD
Cao nhất (24h)
0.4252 USD
Khối lượng 24h
1,112,940.54 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,226,811.22 USD
Vốn hóa thị trường
56,054,894.37 USD

Komodo KMD/USD

0.4249 USD
+1.12% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KMD
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:22 (UTC)
Tín hiệu