Giá LUNC hôm nay

Trung bình (24h)
3 VND
Thấp nhất (24h)
3 VND
Cao nhất (24h)
3 VND
Khối lượng 24h
15,146,032.54 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,329,456.74 USD
Vốn hóa thị trường
643,909,634.02 USD

Terra Classic LUNC/VND

Biểu đồ giá LUNC
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:53 (UTC +7)
Tín hiệu