Giá MSN hôm nay

Trung bình (24h)
24,323 VND
Thấp nhất (24h)
23,305 VND
Cao nhất (24h)
25,150 VND
Khối lượng 24h
1,584,075.68 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,056,815.35 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

Meson Network MSN/VND

24,604 VND
+5.46% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MSN
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:54 (UTC +7)
Tín hiệu