Giá OGN hôm nay

Trung bình (24h)
3,692 VND
Thấp nhất (24h)
3,613 VND
Cao nhất (24h)
3,761 VND
Khối lượng 24h
1,179,786.6 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,531,584.51 USD
Vốn hóa thị trường
83,309,808.26 USD

Origin Protocol OGN/VND

3,731 VND
+1.11% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OGN
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:18 (UTC +7)
Tín hiệu