Giá OOE hôm nay

Trung bình (24h)
353 VND
Thấp nhất (24h)
348 VND
Cao nhất (24h)
364 VND
Khối lượng 24h
62,430.74 USD
KL Trung bình 10 ngày
69,079.75 USD
Vốn hóa thị trường
6,848,842.65 USD

OpenOcean OOE/VND

351 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá OOE
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:50 (UTC)
Tín hiệu