Giá OP hôm nay

Trung bình (24h)
2.55 USD
Thấp nhất (24h)
2.35 USD
Cao nhất (24h)
2.65 USD
Khối lượng 24h
56,198,630.94 USD
KL Trung bình 10 ngày
27,506,327.7 USD
Vốn hóa thị trường
2.82 tỷ USD

Optimism OP/USD

2.61 USD
+10.32% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OP
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 03:55 (UTC)
Tín hiệu