Giá ORBS hôm nay

Trung bình (24h)
904 VND
Thấp nhất (24h)
891 VND
Cao nhất (24h)
910 VND
Khối lượng 24h
175,868.2 USD
KL Trung bình 10 ngày
278,087.19 USD
Vốn hóa thị trường
110,544,128.65 USD

Orbs ORBS/VND

903 VND
-0.11% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ORBS
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:36 (UTC)
Tín hiệu