Giá PERP hôm nay

Trung bình (24h)
27,238 VND
Thấp nhất (24h)
26,222 VND
Cao nhất (24h)
27,720 VND
Khối lượng 24h
1,111,243.2 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,815,906.37 USD
Vốn hóa thị trường
69,725,439.9 USD

Perpetual Protocol PERP/VND

27,270 VND
+3.99% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PERP
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:29 (UTC)
Tín hiệu