Giá PORTO hôm nay

Trung bình (24h)
2.42 USD
Thấp nhất (24h)
2.34 USD
Cao nhất (24h)
2.49 USD
Khối lượng 24h
1,555,993.22 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,358,836.1 USD
Vốn hóa thị trường
19,075,916.36 USD

PORTO Fan Token PORTO/USD

2.46 USD
+4.22% 24 giờ qua
Biểu đồ giá PORTO
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:29 (UTC +7)
Tín hiệu