Giá QTUM hôm nay

Trung bình (24h)
3.73 USD
Thấp nhất (24h)
3.68 USD
Cao nhất (24h)
3.77 USD
Khối lượng 24h
1,430,534.11 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,292,729.29 USD
Vốn hóa thị trường
390,888,062.92 USD

Qtum QTUM/USD

3.73 USD
24 giờ qua
Biểu đồ giá QTUM
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:15 (UTC)
Tín hiệu