Giá RARE hôm nay

Trung bình (24h)
3,172 VND
Thấp nhất (24h)
3,101 VND
Cao nhất (24h)
3,262 VND
Khối lượng 24h
1,666,848.95 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,502,969.36 USD
Vốn hóa thị trường
85,279,445.34 USD

SuperRare RARE/VND

3,130 VND
-2.22% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RARE
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:49 (UTC)
Tín hiệu