Giá REEF hôm nay

Trung bình (24h)
54 VND
Thấp nhất (24h)
50 VND
Cao nhất (24h)
57 VND
Khối lượng 24h
2,444,967.2 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,593,643.86 USD
Vốn hóa thị trường
48,571,847.44 USD

Reef REEF/VND

56 VND
+9.8% 24 giờ qua
Biểu đồ giá REEF
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:41 (UTC +7)
Tín hiệu