Giá SAFE hôm nay

Trung bình (24h)
58,157 VND
Thấp nhất (24h)
56,384 VND
Cao nhất (24h)
59,735 VND
Khối lượng 24h
545,308.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
698,411.17 USD
Vốn hóa thị trường
3,148,380.8 USD

Safe SAFE/VND

58,941 VND
+0.96% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SAFE
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:38 (UTC +7)
Tín hiệu