Giá SCRT hôm nay

Trung bình (24h)
9,686 VND
Thấp nhất (24h)
9,490 VND
Cao nhất (24h)
9,937 VND
Khối lượng 24h
800,474.81 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,285,690.65 USD
Vốn hóa thị trường
100,475,840.08 USD

Secret SCRT/VND

9,549 VND
-3.81% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SCRT
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:22 (UTC)
Tín hiệu