Giá SOL hôm nay

Trung bình (24h)
173.92 USD
Thấp nhất (24h)
171.22 USD
Cao nhất (24h)
176.93 USD
Khối lượng 24h
440,592,297.37 USD
KL Trung bình 10 ngày
489,361,766.95 USD
Vốn hóa thị trường
78.13 tỷ USD

Solana SOL/USD

174.81 USD
+0.52% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SOL
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:19 (UTC)
Tín hiệu