Giá STMX hôm nay

Trung bình (24h)
206 VND
Thấp nhất (24h)
203 VND
Cao nhất (24h)
208 VND
Khối lượng 24h
3,233,448.23 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,490,908.79 USD
Vốn hóa thị trường
79,127,864.35 USD

StormX STMX/VND

Biểu đồ giá STMX
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:27 (UTC +7)
Tín hiệu