Giá SUSHI hôm nay

Trung bình (24h)
28,972 VND
Thấp nhất (24h)
28,217 VND
Cao nhất (24h)
29,602 VND
Khối lượng 24h
2,723,161.55 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,423,672.74 USD
Vốn hóa thị trường
278,006,994.95 USD

SushiSwap SUSHI/VND

28,639 VND
+1.4% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SUSHI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:31 (UTC)
Tín hiệu