Giá TAO hôm nay

Trung bình (24h)
9,937,807 VND
Thấp nhất (24h)
9,733,843 VND
Cao nhất (24h)
10,102,358 VND
Khối lượng 24h
7,047,430.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
13,462,097.95 USD
Vốn hóa thị trường
2.62 tỷ USD

Bittensor TAO/VND

9,961,205 VND
+0.11% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TAO
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:05 (UTC)
Tín hiệu