Giá TIA hôm nay

Trung bình (24h)
239,438 VND
Thấp nhất (24h)
221,454 VND
Cao nhất (24h)
258,208 VND
Khối lượng 24h
39,872,537.75 USD
KL Trung bình 10 ngày
20,162,857.2 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

Celestia TIA/VND

246,424 VND
+8.65% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TIA
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:04 (UTC +7)
Tín hiệu