Giá TLM hôm nay

Trung bình (24h)
0.0171 USD
Thấp nhất (24h)
0.0167 USD
Cao nhất (24h)
0.0175 USD
Khối lượng 24h
1,303,286.01 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,729,496.15 USD
Vốn hóa thị trường
71,339,401.86 USD

Alien Worlds TLM/USD

0.0173 USD
+2.86% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TLM
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:09 (UTC)
Tín hiệu