Giá TMN hôm nay

Trung bình (24h)
206 VND
Thấp nhất (24h)
191 VND
Cao nhất (24h)
216 VND
Khối lượng 24h
43,305.69 USD
KL Trung bình 10 ngày
47,280.56 USD
Vốn hóa thị trường
804,000 USD

TONMINI TMN/VND

201 VND
-4.74% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TMN
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 09:03 (UTC +7)
Tín hiệu