Giá UNFI hôm nay

Trung bình (24h)
133,454 VND
Thấp nhất (24h)
129,982 VND
Cao nhất (24h)
138,125 VND
Khối lượng 24h
4,378,750.23 USD
KL Trung bình 10 ngày
16,950,825.51 USD
Vốn hóa thị trường
44,954,633.21 USD

Unifi Protocol DAO UNFI/VND

135,678 VND
+3.22% 24 giờ qua
Biểu đồ giá UNFI
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:46 (UTC +7)
Tín hiệu