Giá WOO hôm nay

Trung bình (24h)
0.3233 USD
Thấp nhất (24h)
0.2945 USD
Cao nhất (24h)
0.3456 USD
Khối lượng 24h
5,248,177.1 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,330,102.17 USD
Vốn hóa thị trường
641,994,228.3 USD

WOO Network WOO/USD

0.3441 USD
+15.6% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WOO
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:20 (UTC +7)
Tín hiệu