Mở giao dịch On-chain (BEP20) cho SHIBA INU token (SHIB1000)

Ngày hôm nay 05/11/2021, ONUS chính thức mở cổng giao dịch On-chain qua mạng Binance Smart Chain (BEP20) cho tài sản SHIBA INU (SHIB1000).

Theo đó, từ nay, người dùng đã có thể gửi SHIB1000 từ ứng dụng ONUS tới các nền tảng BEP20 khác. Ngược lại, người dùng cũng có thể dễ dàng chuyển SHIB từ các nền tảng khác về lưu trữ tại ứng dụng ONUS. 

Lưu ý 

Trên ứng dụng ONUS, tài sản SHIB1000 có giá trị tương đương 1,000 đồng SHIB. Theo đó: 

  • Khi khách hàng gửi On-chain SHIB, với mỗi 1 SHIB1000 gửi đi, khách hàng nhận được 1,000 SHIB. 
  • Ngược lại, khi khách hàng nhận On-chain SHIB chuyển về từ nền tảng khác, hệ thống của ONUS sẽ tự động quy đổi thành SHIB1000 theo tỉ lệ 1 SHIB1000 = 1,000 SHIB. 

Tìm hiểu thêm về SHIB1000 tại: Bài nghiên cứu về SHIBA INU Token (SHIB).