Niêm yết 03 cặp giao dịch mới: FOXYVNDC, ALICEVNDC, ZEUSVNDC

ONUS Futures Pro mở thêm 03 cặp giao dịch mới: FOXYVNDC, ALICEVNDC, ZEUSVNDC.

Lưu ý: 

  • ONUS Pro là sàn giao dịch trung gian P2P, tỷ giá được tạo thành từ giao dịch của tất cả người dùng trên sàn (bao gồm các cá nhân, tổ chức và đội ngũ tạo lập thị trường).
  • Giao dịch phái sinh là hình thức giao dịch rủi ro, khoản ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp có thay đổi bất lợi về giá. Do tính chất của thị trường, ONUS sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất tài sản nào. Nhà giao dịch vui lòng tìm hiểu và trang bị đẩy đủ kiến thức trước khi tham gia giao dịch.

Trải nghiệm giao dịch hợp đồng tương lai cùng ONUS Futures Pro: 

  1. Bản Web: https://pro.goonus.io/ 
  2. Trực tiếp trên ứng dụng ONUS: https://goonus.io/apps 
  • Bản Lite: Phiên bản rút gọn cho người mới
  • Bản Pro: Phiên bản đầy đủ cho traders chuyên nghiệp
  1. Bộ video hướng dẫn giao dịch ONUS Futures Pro: Playlist