Niêm yết 4 cặp giao dịch mới: RADVNDC, PEOPLEVNDC, ARPAVNDC và ONUSVNDC

Từ 17h30 ngày 25/05/2023, ONUS Futures Pro mở thêm 03 cặp giao dịch mới: RADVNDC, PEOPLEVNDC và ARPAVNDC.

Ngoài ra, trong thời gian tới, ONUS Futures Pro sẽ mở giao dịch cho cặp ONUSVNDC ngay khi các điều kiện về thị trường đáp ứng.

Giao dịch ngay tại: https://pro.goonus.io/  

Theo dõi các thông số về tất cả các cặp giao dịch tại trang Quy định giao dịch.

Trải nghiệm giao dịch hợp đồng tương lai cùng ONUS Futures Pro

  1. Bản Web: https://pro.goonus.io/
  2. Trực tiếp trên ứng dụng ONUS: https://goonus.io/apps
  • Bản Lite: Phiên bản rút gọn cho người mới
  • Bản Pro: Phiên bản đầy đủ cho traders chuyên nghiệp

3. Bộ video hướng dẫn giao dịch ONUS Futures Pro: Playlist.