ONUS Marathon T04/2022: Đua Top Hoa hồng Quy Đổi dành cho ĐTKD và Chuyên gia

Vào 0h00 ngày 16/04/2022, chương trình ONUS Marathon Tháng 4: Đua Top Hoa hồng Quy đổi sẽ chính thức được khởi động với cơ chế thưởng hoàn toàn mới, không giới hạn số người đạt giải. Đây là sự kiện định kỳ hàng tháng do ONUS tổ chức để thúc đẩy khối lượng giao dịch trên toàn cộng đồng và tri ân những ĐTKD/Chuyên gia có hoạt động nổi bật. 

Thể lệ chương trình

ONUS Marathon tháng 04 không giới hạn số người nhận giải! Phần thưởng dành cho tất cả các Đối tác và Chuyên gia có mức Hoa hồng Quy Đổi đạt các mốc thưởng của ONUS trong 15 ngày diễn ra cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng:

  • Hạng 1: 2,500 ONUS
  • Hạng 2: 2,000 ONUS
  • Hạng 3: 1,500 ONUS
  • Hạng 4: 1,000 ONUS 
  • Hạng 5: 500 ONUS
  • Hạng 6: 200 ONUS

Lưu ý: 

  • Khối lượng Quy Đổi áp dụng cho cả hai đồng tiền cơ sở VNDC và USDT.
  • Đối tác/Chuyên gia cần đảm bảo mức hoa hồng Quy Đổi tối thiểu đối với từng Hạng để đạt điều kiện nhận giải.
  • Hoa hồng của Đối tác tham gia Chương trình Marathon tháng 4 được tính bằng tổng Hoa hồng dành cho đối tác giới thiệu và Hoa hồng dành cho chuyên gia.

Thời gian: 00h00 ngày 16/04/2022 đến 00h00 ngày 01/05/2022

Kết quả cuộc thi dự kiến sẽ được công bố vào ngày 03/05/2022. Xem thông tin chi tiết về chương trình tại: Đua Top Hoa hồng Quy đổi