ONUS Swap đã tích hợp trên mạng lưới ONUS Chain

Bên cạnh BNB Chain, từ 10/01/2022, ONUS Swap đã chính thức được triển khai trên ONUS Chain, mở rộng cơ hội trải nghiệm cho người dùng.

Theo đó, từ nay người dùng đã có thể sử dụng tất cả các tính năng của ONUS Swap trên mạng lưới ONUS Chain: Trade, Invest, Launchpad và NFT.

Đối với ONUS Vip Membership NFT:

  • Chủ sở hữu ONUS Vip Membership NFT sẽ được duy trì toàn bộ quyền lợi của ONUS Vip Membership NFT khi sử dụng ONUS Swap theo mạng ONUS Chain.
  • Chủ sở hữu ONUS Vip Membership NFT có thể Claim NFT này khi kết nối ONUS Swap với ONUS Chain. 

Trải nghiệm ngay ONUS Swap tại: https://onusswap.com/ 

Hướng dẫn claim NFT 

Nếu bạn sở hữu ONUS Vip Membership NFT trên mạng BNB Chain, bạn có thể claim ONUS Vip Membership NFT tại ONUS Chain để nhận quyền lợi tương tự theo 3 bước dưới đây:

B1: Mở RICE Wallet. Chọn mạng ONUS Chain. Vào DApp và truy cập ONUS Swap tại: https://onusswap.com/ 

B2: Vào phần tuỳ chọn, chọn NFTs

B3: Nhấn Claim và xác nhận giao dịch để hoàn tất.